CÁC GÓI CƯỚC 3G/4G CHU KỲ THÁNG ƯU ĐÃI NHẤT

ST150K

 • ST150K
 • 90 GB ( 3GB/ngày) + Miễn phí xem phim MyViettel
 • 150.000đ/30 ngày
 • Áp dụng cho thuê bao được mời đăng ký
Chi Tiết

V120

 • V120
 • 60 GB ( 2GB/ngày) + Miễn phí Nội mạng + 100 Phút Ngoại mạng
 • 120.000đ/30 ngày
 • Áp dụng cho thuê bao được mời đăng ký
Chi Tiết

V199

 • V199
 • 180 GB ( 6GB/ngày) + Miễn phí Nội mạng + 50 Phút Ngoại mạng
 • 199.000đ/30 ngày
 • Áp dụng cho thuê bao được mời đăng ký
Chi Tiết

ST120K

 • ST120K
 • 60 GB ( 2GB/ngày) + Miễn phí xem phim MyViettel
 • 120.000đ/30 ngày
 • Áp dụng cho thuê bao được mời đăng ký
Chi Tiết

ST200

 • ST200
 • 60 GB ( 2GB/ngày) + Miễn phí Nội mạng + 200 Phút Ngoại mạng
 • 200.000đ/30 ngày
 • Áp dụng cho thuê bao được mời đăng ký
Chi Tiết

V150

 • V150
 • 120 GB ( 4GB/ngày) + Miễn phí Nội mạng + 50 Phút Ngoại mạng
 • 150.000đ/30 ngày
 • Áp dụng cho thuê bao được mời đăng ký
Chi Tiết

V200X

 • V200X
 • 60 GB (2GB/ngày) + Miễn phí Nội mạng + 200 Phút Ngoại mạng
 • 200.000đ/30 ngày
 • Áp dụng cho thuê bao được mời đăng ký
Chi Tiết

V1SV

 • V1SV
 • 60 GB ( 2GB/ngày) + Miễn phí Nội mạng + 50 Phút Ngoại mạng
 • 120.000đ/30 ngày
 • Áp dụng cho Thuê bao khởi tạo gói Học sinh-Sinh viên
Chi Tiết
CLICK VÀO NHẬN SIM
CÁC GÓI CƯỚC DATA KHỦNG DÀNH CHO SIM DI ĐỘNG

V150X

 • V150X
 • 45 GB (1.5GB/ngày) + Miễn phí Nội mạng + 100 Phút Ngoại mạng
 • 150.000đ/30 ngày
 • Áp dụng cho thuê bao được mời đăng ký
Chi Tiết

V120X

 • V120X
 • 60 GB (2GB/ngày) + Miễn phí Nội mạng + 100 Phút Ngoại mạng
 • 120.000đ/30 ngày
 • Áp dụng cho thuê bao được mời đăng ký
Chi Tiết

V90X

 • V90X
 • 30 GB (1GB/ngày) + Miễn phí Nội mạng + 20 Phút Ngoại mạng
 • 90.000đ/30 ngày
 • Áp dụng cho thuê bao được mời đăng ký
Chi Tiết

ST90

 • ST90
 • 30 GB + Miễn phí xem Tiktok
 • 90.000đ/1 ngày
 • Áp dụng cho thuê bao được mời đăng ký
Chi Tiết

ST70

 • ST70
 • 30 GB tốc độ cao ( 1GB/ngày)
 • 70.000đ/30 ngày
 • Áp dụng cho thuê bao được mời đăng ký
Chi Tiết

ST120

 • ST120
 • 28 GB (1GB/ngày)
 • 120.000đ/28 ngày
 • Áp dụng cho thuê bao được mời đăng ký
Chi Tiết

ST150

 • ST150
 • 28 GB (1GB/ngày) + Miễn phí Nội mạng
 • 150.000đ/28 ngày
 • Áp dụng cho thuê bao được mời đăng ký
Chi Tiết

V70X

 • V70X
 • 15 GB + Miễn phí Nội mạng
 • 70.000đ/30 ngày
 • Áp dụng cho thuê bao được mời đăng ký
Chi Tiết

XL90

 • XL90
 • 9GB/Tháng
 • 90.000đ/30 ngày
 • Áp dụng cho thuê bao được mời đăng ký
Chi Tiết

XL50

 • XL50
 • 5 GB/Tháng
 • 50.000đ/30 ngày
 • Áp dụng cho thuê bao được mời đăng ký
Chi Tiết

F190

 • F190
 • 9GB+ Miễn phí Nội mạng + 100 phút Ngoại mạng
 • 190.000đ/ 30 ngày
 • Áp dụng cho thuê bao được mời đăng ký
Chi Tiết

F140

 • F140
 • 8GB+ Miễn phí Nội mạng + 60 phút Ngoại mạng
 • 140.000đ/30 ngày
 • Áp dụng cho thuê bao được mời đăng ký
Chi Tiết
CLICK VÀO NHẬN SIM
CÁC GÓI CƯỚC DATA, GỌI VIETTEL

Sử dụng Data tốc độ cao, không giới hạn nghe gọi

ST30K

 • ST30K
 • 7 GB tốc độ cao
 • 30.000đ/7 ngày
 • Áp dụng cho thuê bao được mời đăng ký
Chi Tiết

EST120

 • EST120
 • 28 GB ( 1GB/ngày) + Miễn phí Chơi Game Liên quân
 • 120.000đ/30 ngày
 • Áp dụng cho thuê bao được mời đăng ký
Chi Tiết

ST15K

 • ST15K
 • 3 GB tốc độ cao
 • 15.000đ/3 ngày
 • Áp dụng cho thuê bao được mời đăng ký
Chi Tiết

MT20N

 • MT20N
 • 5GB Data
 • 20.000đ/24h
 • Hết tốc cao về tốc độ thường
Chi Tiết

MI20K

 • MI20K
 • 2GB Data
 • 20.000đ/5 ngày
 • Áp dụng cho thuê bao được mời đăng ký
Chi Tiết

MI20T

 • MI20T
 • 2GB Data
 • 20.000đ/7 ngày
 • Áp dụng cho thuê bao được mời đăng ký
Chi Tiết

ST10K

 • ST10K
 • 2GB Data
 • 10.000đ/24h
 • Áp dụng cho thuê bao được mời đăng ký
Chi Tiết

EST30

 • EST30
 • 7 GB Data + Miễn phí Chơi Game Liên quân
 • 30.000đ/ 7 ngày
 • Áp dụng cho thuê bao được mời đăng ký
Chi Tiết
CLICK VÀO NHẬN SIM
CÁC GÓI CƯỚC GỌI MIỄN PHÍ SIÊU KHỦNG

MP30X

 • MP30X
 • Miễn phí Gọi Nội mạng ( Tối đa 500 phút)
 • 30.000đ/30 ngày
 • Áp dụng cho Thuê bao thuộc đối tượng đăng ký
Chi Tiết

TN50

 • TN50
 • Miễn phí Gọi Ngoại mạng 100 Phút
 • 50.000đ/30 ngày
 • Áp dụng cho Thuê bao thuộc đối tượng đăng ký
Chi Tiết

DK50

 • DK50
 • Miễn phí Gọi Nội mạng 500 Phút
 • 50.000đ/30 ngày
 • Áp dụng cho thuê bao được mời đăng ký
Chi Tiết

V90C

 • V90C
 • 15 GB ( 500MB/ngày) + Miễn phí 1.000 phút + 20 phút gọi Ngoại mạng
 • 90.000đ/30 ngày
 • Áp dụng cho thuê bao được mời đăng ký
Chi Tiết

V30X

 • V30X
 • 3.5 GB Data + Miễn phí gọi Nội mạng
 • 30.000đ/30 ngày
 • Áp dụng cho thuê bao được mời đăng ký
Chi Tiết

WC2

 • WC2
 • 2GB Data
 • 10.000đ/1 ngày
 • Áp dụng cho thuê bao được mời đăng ký
Chi Tiết

MP50

 • MP50
 • Miễn phí Gọi Nội mạng
 • 50.000đ/30 ngày
 • Áp dụng cho thuê bao được mời đăng ký
Chi Tiết

MP70

 • MP70
 • Miễn phí Gọi Nội mạng
 • 70.000đ/30 ngày
 • Áp dụng cho thuê bao được mời đăng ký
Chi Tiết